Sodna ulica

Sodna ulica


Današnja Tavčarjeva ulica je v času Avstro-Ogrske nosila ime Sodna ali Sodnijska ulica.