Švicarija času Kraljevine Jugoslavije

Švicarija času Kraljevine Jugoslavije


Ljubljanska Švicarija, v parku Tivoli, v času Kraljevine Jugoslavije.