Švicarija

Švicarija


Ljubljanska Švicarija (Schweizerhaus), leta 1904, preden so jo preuredili v Hotel Tivoli.