Skip to content

1957 – Podpis “Rimske pogodbe”

- 25. marca leta 1957 so Belgija, Zvezna republika Nemčija, Italija, Francija, Luksemburg in Nizozemska podpisale »Rimsko pogodbo, ki je začela veljati 1. januarja 1958. S tem dogovorom sta bili ustanovljeni Evropska gospodarska skupnost (EGS) in Evropska skupnost za jedrsko energijo (EURATOM). Evropsko gospodarsko skupnost štejemo za naslednika Evropske skupnosti za premog in jeklo, ki je... Read More