Article

1889 – Nastane prva slovenska banka

Mestna_hranilnica_ljubljanska

Prvega oktobra leta 1889 so v Ljubljani ustanovili prvo slovensko banko, Mestno hranilnico Lljubljansko. Bančništvo ima v Ljubljani izredno pestro in bogato zgodovino. Že plemiška rodbina Spanheim, ki je ustanovila Ljubljano, je imela v 13. stoletju v mestu ali pa na Ljubljanskem gradu lastno kovnico (lat. Leibac denari). Čeprav so…

Read