9. junij

1656 – Rojen Janez Krstnik Prešeren

9. junija leta 1656 se je rodil prvi predsednik akademije operozov, duhovnik in pesnik Janez Krstnik Prešeren. Šolal se je na ljubljanskem jezuitskem kolegiju, ki ga je končal kot najboljši učenec. Na dunajski univerzi je pridobil naziv magister in doktor svobodnih ved, izobraževanje pa je nadaljeval v Salzburgu, kjer je postal doktor teologije. Študiral je tudi na francoskih, nemških in italijanskih univerzah ter postal še doktor prava. Prešeren je bil med najbolj izobraženimi Kranjci 18. stoletja, zaradi intelektualnih sposobnosti pa se je hitro povzpenjal po cerkveni hierarhiji. Bil je ljubljanski prošt in kanonik, zaradi pravnih sposobnosti reševanja pravd med škofijami pa je tako od papeške kurije kot od cesarskega dvora prejel najvišja odlikovanja. Postal je apostolski protonotar in palatinski grof kot eden prvih neplemičev. Da bi tudi Ljubljana postala pomembno kulturno in umetniško središče, je po zgledu italijanskih akademij leta 1693 v svojem stanovanju pred škofijo ustanovil s somišljeniki Academio operosorum, ki je združevala takratne vidnejše izobražence, plemiče, meščane in cerkvene dostojanstvenike. Akademija je zaslužna za zidavo nove ljubljanske baročne stolnice in semenišča z javno znanstveno knjižnico.

Stolnica sv. Nikolaja (FOTO: Wikipedia Commons)

Ostali dogodki: