10. julij

1794 – Rojen Alojzij Schaffenrath

10. julija leta 1794 se je v Ljubljani rodil habsburški in kranjski inženir ter slikar Alojzij Schaffenrath.

Ljubljančan Alojzij Schaffenrath se je kot inženir pri okrožnem glavarstvu v Postojni že kmalu, ko se je nastanil v mestu, dokaj hitro seznanil s tamkajšnjimi znamenitosti. Zanimanje za kraške jame ga je kmalu vodila do samega cesarja, saj je dobil posebno naročilo, da naj naslika za cesarja Franca nekaj jamskih motivov Postojnske jame. Schaffenrath, ki se je rodil leta 1794 v Ljubljani, je zaslužen tudi za turistično ureditev Postojnske jame. Izdelal je prve načrte za poti po jami in do nje, v jami pa tudi načrt za most čez Pivko, za stopnice in za stara vhodna vrata. Pod njegovim vodstvom so utrjevali jamo, širili so ozka grla in prebili nekaj naravnih pregrad. Kot prvi je tudi celovito izmeril Cerkniško jezero in pripravil načrt za njegovo izsuševanje. S svojim delom je vzpodbudil Notranjce, da so se začeli zanimati za kraške jame in jih tudi raziskovati. Napisal je tudi vodič v nemščini po Postojnski jami in izdelal več risanih podob jame.

Pogled na spomenik prestolonaslednika Ferdinanda v Postojnski jami (FOTO: Wikipedia Commons)

Other events: