Skip to content

1824 – Rojen Peter Kozler

16. februarja 1824 se je v Kočah pri Kočevski Reki (občina Kočevje) rodil kranjski pravnik, gospodarstvenik, geograf, kartograf in politik Peter Kozler (Kosler). V mlajših letih je deloval pod psevdonimom P. Slemenski.

Kozler je prihajal iz premožne družine in je prva leta svojega otroštva preživel na Ortneškem gradu pri Ribnici, ki ga je družina pridobila nekaj let pred njegovim rojstvom. Po osnovni šoli se je preselil v Ljubljano, kjer je dokončal gimnazijo. V Italiji je študiral logiko in fiziko, na Dunaju pa je končal pravo (1846). V prestolnici je deloval na kriminalnem in civilnem sodišču, po pomladi narodov (1848) pa je v naslednjih desetih letih v različnih pravnih strokah deloval predvsem v Istri, Tolminu, Gorici in Trstu. Po očetovi smrti je podedoval velik del njegovega premoženja in njegovo trgovino na Dunaju. V Ljubljani je z bratom Ivanom leta 1864 ustanovil Pivovarno Kosler (današnja Pivovarna Union) in kupil Cekinov grad (1866), v katerem danes deluje Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Kozler je danes najbolj znan po Zemljevidu slovenskih dežel (Zemljovid Slovenske dežele in pokrajin), ki ga je izdelal med letoma 1848-1852. Objavljen je bil sicer šele leta 1861 po koncu Bachovega absolutizma v Avstrijski monarhiji. Čeprav je prihajal iz nemško govoreče kranjske družine, se je ob narodnostni diferenciaciji sredi 19. stoletja ogrel za slovenstvo in se zavzemal za idejo Zedinjene Slovenije. To si je predstavljal v obsegu Ilirskega kraljestva, povečanega za slovensko govoreča področja Štajerske in Prekmurja. Zavzemal se je tudi za skupno sodelovanje in miroljuben soobstoj nemško in slovensko govorečega prebivalstva. Politično je bil blizu gibanju Staroslovencev (Bleiweis, Einspieler, Toman…).

Kozler je umrl 16. aprila 1879 v Ljubljani star 55 let. Danes njegovo telo leži na ljubljanskem pokopališču Žale. Leta 1994 je bilo ustanovljeno Društvo Peter Kosler, ki se prizadeva za dobro sodelovanje in sožitje med Slovenci in Kočevarji. Republika Slovenija je leta 1999 natisnila poštno znamko z ilustracijo Petra Kozlerja.

Peter Kozler (Kosler), FOTO: Wikipedia