Skip to content

1840 – Rojen Maks Pleteršnik

3. decembra leta 1840 se je v vasici Pišece rodil jezikoslovec, slavist, učitelj in slovaropisec, Maks Pleteršnik. Zbral je veliko besed in izrazov iz različnih znanstvenih in tehničnih področij. Pleteršnikovo največje delo je izdaja slovensko-nemškega slovarja, ki je izšel v letih 1894-95. Pri zbiranju besedišča si je pomagal z deli Oroslava Cafa, Frana Miklošiča, Janeza Zalokarja, Frana Levstika, Frana Erjavca in drugih, besede pa je pobiral tudi med ljudstvom ter jih izpisoval iz časopisja in leposlovja. Besedam je določil tudi naglas. Nemški prevodi slovenskih besed so zapisani v gotici, v ponatisu iz 2006 pa v sodobni tipografiji.

Maks Pleteršnik je po končani ljudski šoli obiskoval gimnazijo v Celju, nato pa na Dunaju študiral klasično jezikoslovje in slavistiko. Univerzo je leta 1863 zapustil. V naslednjih nekaj letih je živel in deloval v Mariboru, Celju, Gorici in Trstu. V letih 1871–1900 je poučeval na gimnaziji v Ljubljani. Leta 1899 je postal član Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti (današnja Hrvaška akademija znanosti in umetnosti) s sedežem v Zagrebu. Leta 1921 je bil proglašen za častnega meščana Ljubljane.

Umrl je 13. septembra leta 1923 v Pišecah, kjer je tudi pokopan. Star je bil 82 let. Po njem nosi ime tudi Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece in ulica v ljubljanskem naselju Bežigrad.

Maks Pleteršnik, FOTO Wikipedia

Other events that happened today:

1867 – Rojen Fran Milčinski

3. decembra leta 1867 se je v Ložu (občina Loška dolina na Notranjskem) rodil slovenski pravnik, odvetnik, sodnik, humorist, pisatelj in dramatik Fran Mičinski. Znan je tudi po psevdonimu Fridolin Žolna. Milčinski se je z pisanjem začel ukvarjati v začetku 20. stoletja. Prve humoristične črtice je objavil v zbirkah Igračke (1909) in Muhoborci (1912). V… Read More