Skip to content

1875 – Rojen Anton Brecelj

9. junija leta 1875 se je rodil zdravnik, publicist in politik Anton Brecelj. V Ljubljani je končal gimnazijo, bil kratek čas v goriškem semenišču, nato pa v Gradcu doštudiral medicino. Vse do konca prve svetovne vojne je deloval na Goriškem, ob razglasitvi Države Slovencev, Hrvatov in Srbov pa je postal poverjenik (minister) oddelka za zdravstvo v Narodni vladi Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani. Po italijanski zasedbi Primorske se je za stalno naselil v Ljubljani. Pri Deželni vladi za Slovenijo v Kraljevini SHS je postal vodja invalidskega odseka pri poverjeništvu za socialno skrbstvo.

Zdravnik Brecelj je postavil temelje invalidskega varstva in se zavzel za ustanovitev zdravilišča za pljučne bolnike na Golniku. Po razpustu deželne vlade leta 1922 je do smrti deloval kot zdravnik zasebnik. Kot publicist in predavatelj se je posvečal zdravstvenemu ozaveščanju prebivalstva s poljudnimi deli o boleznih, preventivi in zdravljenju. Kljub temu da je bil desetletja viden član Slovenske ljudske stranke, se je med drugo svetovno vojno vključil v Osvobodilno fronto in bil njenega vrhovnega plenuma. Umrl je septembra 1943 v Ljubljani. Ob stoletni rojstva so mu v rodnih Zapužah postavili spominsko ploščo.

Anton Brecelj (FOTO: Wikipedia Commons)

Other events that happened today:

1672 – Rojen Peter Veliki

9. junija leta 1672 se je v Moskvi rodil Peter I. Aleksejevič, bolj znan kot ruski car Peter I. Štejemo ga za enega najpomembnejših vladarjev razsvetljenega absolutizma v Evropi. Leta 1682 je postal car Moskovskega/Ruskega cesarstva, ki je v času njegove vladavine doživelo zlata leta. Sprva je do leta 1696 vladal skupaj s svojim starejšim… Read More

1656 – Rojen Janez Krstnik Prešeren

9. junija leta 1656 se je rodil prvi predsednik akademije operozov, duhovnik in pesnik Janez Krstnik Prešeren. Šolal se je na ljubljanskem jezuitskem kolegiju, ki ga je končal kot najboljši učenec. Na dunajski univerzi je pridobil naziv magister in doktor svobodnih ved, izobraževanje pa je nadaljeval v Salzburgu, kjer je postal doktor teologije. Študiral je… Read More