Skip to content

1883 – Rojen Ivan Meštrović

15. avgusta leta 1883 se je v slavonskem mestecu Vrpolje (danes Hrvaška, tedaj Avstro-Ogrska), rodil kipar, arhitekt, književnik, slikar in univerzitetni profesor Ivan Meštrović. Štejemo ga za enega največjih jugoslovanskih kiparjev v obdobju med obema svetovnima vojnama.

Čeprav se je rodil v Slavoniji, je večino otroštva preživel v Dalmaciji. Študiral je na dunajski akademiji, kjer je tako kot Plečnik in Fabiani bil učenec znamenitega avstrijskega arhitekta Otta Wagnerja. Tam se je tudi navdušil nad secesijo in je največ ustvarjal prav v tej umetniški smeri. Po nastanku Kraljevine SHS se je vrnil v domače kraje in deloval po celi državi (Beograd, Zagreb, Novi Sad, Split, Varaždin, Lovćen…). Najbolj znana dela so verjetno prav v Beogradu, kjer je ustvaril »Zmagovalca«, »Spomenik hvaležnosti Franciji« in »Spomenik neznanemu heroju«. Po začetku II. svetovne vojne se je sprva preselil v Italijo, nato pa še v Švico. Leta 1946 se je preselil v ZDA, kjer je postal univerzitetni profesor. Poleg področja bivše Jugoslavije je deloval še v Bukarešti, Bratislavi, Ottawi in seveda ZDA, kjer je preživel zadnjih 15 let svojega življenja.

Po smrti so njegovo truplo so iz ZDA prenesli v dalmatinsko vasico Otavice, kjer je preživel otroštvo, in kjer je v družinski grobnici tudi pokopan.