Skip to content

1891 – Rojen France Marolt

21. junija 1891 se je v Brdu pri Lukovici rodil glasbenik in utemeljitelj slovenske etnomuzikologije France Marolt, ki je zbral veliko narodnih pesmi in bil znan kot eden najboljših slovenskih zborovodij. Marolt je avtor knjig “Tri obredja iz Zilje” in “Tri obredja iz Bele krajine” ter več etnomuzikoloških razprav.

Rodil se je v glasbeno nadarjeni družini. Njegov oče je bil učitelj in je vodil pevski krožek. Kasneje se je družina preselila v Ljubljano, kjer je France obiskoval gimnazijo. Že takrat je s sošolci ustanovil oktet, ki ga je tudi vodil. Maturiral je leta 1912. Pri Antonu Foersterju je končal Orglarsko šolo, obiskoval pa je tudi šolo Glasbene Matice. Športno je sodeloval v telovadnem društvu Sokol.

Ob izbruhu prve svetovne vojne je bil poslan na fronto v Galicijo. Na fronti je zbolel in bil poslan v bolnišnico v Gradec. Po okrevanju je bil poslan na soško fronto, kjer je bil težko ranjen.

Med letoma 1919 in 1924 je vodil Primorski kvartet, nato je bil pomožni zborovodja pri pevskem zboru Glasbene matice in hkrati glasbeni kritik pri reviji Ljubljanski zvon. Leta 1926 začel ustanavljati svoj pevski zbor iz študentov ljubljanske univerze in ga poimenoval Akademski pevski zbor. Prvi koncert zbora je bil leta 1927 v Mariboru, zadnji pa 12. decembra 1941 v Ljubljani. Leta 1929 je Marolt za tri leta opustil vodenje zbora in se posvetil zbiranju slovenskega glasbenega izročila. Gradivo je začel zapisovati leta 1931 v Beli krajini. Leta 1933 je nadaljeval začeto delo in v Ziljski dolini zbral veliko število ljudskih pesmi in obredov, ki jih je kasneje izdal v samostojni publikaciji.

Leta 1934 je s pomočjo Glasbene matice ustanovil in začel voditi Folklorni inštitut. Organiziral je več prireditev in festivalov.

Leta 1948 je skupaj z M. Tomcem začel izdajati Zbirko pokrajinskih pesmaric za mladino. Od leta 1946 do smrti je predaval etnomuzikologijo na Akademiji za glasbo. Ustanovitelj je tudi Akademskega pevskega zbora in Akademske folklorne skupine (1948) S samo tremi pari je postavil temelje razvoja največje slovenske folklorne skupine, ki danes redno nastopa v Sloveniji kot v tujini.

Umrl je 7. aprila leta 1951 v Ljubljani, Akademska folklorna skupina pa se je po njegovi smrti poimenovala »France Marolt«.