Skip to content

1916 – Konec VII. soške ofenzive

17. septembra leta 1916 se je zaključila sedma soška ofenziva. Italijanska generala Luigi Cadorna in Emanuele Filiberto sta poveljevala 240 italijanskim bataljonom, na voljo pa sta imela tudi okoli 1150 topov. Položaje Centralnih sil je branilo 150 bataljonov, imeli pa so tudi okoli 800 topov.

Italijanski napad se je začel 14. septembra. Cadorna ni sprožil ofenzive na širšem področju fronte, ampak je ukazal artilerijske napade na določene tarče in naselja. Najbolj obstreljevana je bila že prvi dan ofenzive Nova Vas, kjer je Cadorna poskušal uničiti nemške in avstro-ogrske utrdbe. Drugi dan ofenzive so se avstro-ogrski vojaki predali in Nova Vas je padla v roke italijanske tretje armade. Italijani so nadaljevali z napadi, ampak so bili odbiti v Rožni dolini, na Marku in na Fajtem hribu, vendar so zavzeli Mirenski grad in potisnili branilce 500 – 1000 metrov nazaj med Lokvico in Opatjim selom.

V ofenzivi so Italijani izgubili okoli 17.000 mož, na drugi strani pa je Avstro-Ogrska izgubila 15.000 vojakov.

Italijanski vojaki pregledujejo zaseženo avstrijsko vojaško opremo, FOTO Wikipedia

Other events that happened today:

2015 – Umre Stojan Batič

17. septembra leta 2015 je v Ljubljani umrl slovenski in jugoslovanski kipar Stojan Batič. Star je bil 90 let. Slovenski umetnik in kipar Stojan Batič je s svojim delom močno zaznamoval Ljubljano v drugi polovici 20. stoletja kot avtor javnih spomenikov in parkovne plastike. Sprva je delal kot tehnični risar v trboveljskem rudniku, v času… Read More

1890 – Rojen France Bevk

17. septembra 1890 se je v Zakojci pri Cerknem rodil slovenski pisatelj, pesnik, dramatik, prevajalec in urednik France Bevk. Pisal je tudi pod psevdonimom Pavle Sedmak. Je dobitnik Prešernove nagrade za avtobiografske članke (1949), dveh Levstikovih nagrad (1949 in 1951) in Prešernove nagrade za življenjsko delo (1954). Leta 1953 je postal član Slovenske akademije znanosti… Read More