17. september

1916 – Konec VII. soške ofenzive

17. septembra leta 1916 se je zaključila sedma soška ofenziva. Italijanska generala Luigi Cadorna in Emanuele Filiberto sta poveljevala 240 italijanskim bataljonom, na voljo pa sta imela tudi okoli 1150 topov. Položaje Centralnih sil je branilo 150 bataljonov, imeli pa so tudi okoli 800 topov.

Italijanski napad se je začel 14. septembra. Cadorna ni sprožil ofenzive na širšem področju fronte, ampak je ukazal artilerijske napade na določene tarče in naselja. Najbolj obstreljevana je bila že prvi dan ofenzive Nova Vas, kjer je Cadorna poskušal uničiti nemške in avstro-ogrske utrdbe. Drugi dan ofenzive so se avstro-ogrski vojaki predali in Nova Vas je padla v roke italijanske tretje armade. Italijani so nadaljevali z napadi, ampak so bili odbiti v Rožni dolini, na Marku in na Fajtem hribu, vendar so zavzeli Mirenski grad in potisnili branilce 500 – 1000 metrov nazaj med Lokvico in Opatjim selom.

V ofenzivi so Italijani izgubili okoli 17.000 mož, na drugi strani pa je Avstro-Ogrska izgubila 15.000 vojakov.

Italijanski vojaki pregledujejo zaseženo avstrijsko vojaško opremo, FOTO Wikipedia

Other events: