Skip to content

1897 – Ustanovljena ljubljanska potresna opazovalnica

18. septembra leta 1897 je slovenski seizmolog, naravoslovec, naravovarstvenik in izumitelj Albin Belar ustanovil prvo potresno opazovalnico v Ljubljani.

Sodobna znanost se je rodila v večtisočletnem procesu z opazovanjem narave, opisovanjem pojavov, raziskovanjem, merjenjem rezultatov in s preizkušanjem zakonitosti. V zakladnico človeškega znanja in zgodovine znanosti so prispevali mnogi ljubljanski raziskovalci, znanstveniki, učenjaki in drugi strokovnjaki.

Ljubljana je tudi potresno najbolj ogroženo območje v državi, potresi pa so zaznamovali tudi njeno zgodovino. Posebej močna sta bila potresa leta 1511 in 1895, slednji pa je spodbudil nastanek prve potresne opazovalnice v avstro-ogrski monarhiji. 18. septembra 1897 je Albin Belar v stavbi Višje realke na Vegovi ulici ustanovil potresno opazovalnico, s katero je Ljubljano dvignil na raven pomembnega središča svetovne seizmološke znanosti.

Belar se je ukvarjal tudi z radiofonijo, meteorologijo, varovanjem narave, velja pa za idejnega očeta Triglavskega narodnega parka. Njegova potresna opazovalnica je bila hkrati tudi najsodobnejša v Evropi. Prve instrumente je pridobil v Italiji, kasneje pa je naprave za merjenje potresov izdeloval sam. Izdajati je pričel prvo seizmološko revijo Die Erdbebenwarte (Potresomerna postaja), v kateri so objavljali tudi tuji strokovnjaki. Bil je dopisnik številnih časopisov, kamor je objavljal svoje meritve.

Znameniti velikonočni potres je v Ljubljani spodbudil nastanek prvih tehničnih predpisov o potresno odporni gradnji, ki so bili izdani leta 1895. njegova potresna opazovalnica v kleti današnje Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije je obstajala do leta 1919. Po razpadu nekdanje podonavske monarhije je bil v novi in mladi jugoslovanski državi prisilno upokojen in označen za nemškutarja, vse merilne instrumente pa so poslali v prestolnico Beograd.

Obeležje prvi potresni opazovalnici pri vhodu v Vegovo šolo v Ljubljani s fotografijo Albina Belarja (FOTO: Wikipedia)

Other events that happened today:

1918 – Ustanovitev Društva Narodna galerija

18. septembra leta 1918 je bilo v zadnjih mesecih I. svetovne vojne in obenem tudi Avstro-Ogrske v Ljubljani ustanovljeno Društvo Narodna galerija. Tedaj je bil sklican občni zbor društva. Najbolj zaslužni za ustanovitev društva so bili slikar Rihard Jakopič, tedanji župan Ivan Tavčar in bivši župan Ivan Hribar. Sprva je bilo društvo brez prostorov in… Read More