Skip to content

1920 – Objava Obznane

30. decembra leta 1920 je vlada Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Beogradu objavila »Obznano«, s katero je prepovedala delovanje Komunistične partije. S tem odlokom je bila prepovedana »vsaka komunistična in druga rušilna propaganda«. Poslancem Komunistične partije Jugoslavije, ki je na volitvah 28. novembra 1920 dobila skoraj 200.000 glasov in 58 poslanskih mest, s čimer je bila tudi tretja največja stranka v državi, so bili mandati odvzeti. Člani Komunistične partije so tako do začetka II. svetovne vojne delovali v ilegali ali iz tujine.

Tekst Obznane, FOTO Wikipedia

Other events that happened today:

1922 – Nastanek Sovjetske zveze

30. decembra 1922 je nastala Zveza sovjetskih socialističnih republik, bolj znana kot Sovjetska zveza. Po oktobrski revoluciji in podpisu mirovne pogodbe med boljševiki in centralnimi silami se je na področju bivšega Ruskega cesarstva začela državljanska vojna, ki je trajala vse do konca leta 1920. Vojna se je končala z zmagoslavjem boljševikov, čeprav so »beli« imeli… Read More