30. december

1920 – Objava Obznane

Tekst Obznane, FOTO Wikipedia

30. decembra leta 1920 je vlada Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Beogradu objavila »Obznano«, s katero je prepovedala delovanje Komunistične partije. S tem odlokom je bila prepovedana »vsaka komunistična in druga rušilna propaganda«. Poslancem Komunistične partije Jugoslavije, ki je na volitvah 28. novembra 1920 dobila skoraj 200.000 glasov in 58 poslanskih mest, s čimer je bila tudi tretja največja stranka v državi, so bili mandati odvzeti. Člani Komunistične partije so tako do začetka II. svetovne vojne delovali v ilegali ali iz tujine.

Tekst Obznane, FOTO Wikipedia

Ostali dogodki: