4. junij

1920 – Podpis Trianonske pogodbe

Podpis Trianonske mirovne pogodbe: FOTO Wikipedia

4. junija leta 1920 so sile antante s kraljevino Madžarsko podpisale t.i. Trianonsko mirovno pogodbo, s čimer se je formalno končala vojna med sprtimi stranmi v I. svetovni vojni. Pogodba, podpisana v veliki trianonski palači v Versaju, se na Madžarskem smatra za dan največje nacionalne katastrofe v zgodovini madžarskega naroda. Madžarska je z njo izgubila 71% ozemlja in 63% prebivalstva, ki ga je nadzorovala v svoji polovici dvojne monarhije. Več kot tri milijone Madžarov je ostalo v sosednjih državah, predvsem v Romuniji in Jugoslaviji (Vojvodina in Prekmurje), kar je predstavljalo skoraj tretjino madžarskega prebivalstva. Madžarska vojska je bila omejena na le 35.000 vojakov, avstro-ogrska pomorska flota pa je prenehala obstajati, saj sta tako Avstrija kot Madžarska postali državi brez izhoda na odprto morje.

Other events: