30. april

1967 – Umre Franjo Baš

30. aprila leta 1967 je umrl muzealec, zgodovinar, geograf in etnolog Franjo Baš. Na dunajski in ljubljanski filozofski fakulteti je študiral geografijo in zgodovino. Med prvimi na Slovenskem je povezoval različna humanistična in družboslovna področja, med drugim velja tudi za soutemeljitelja arhivske, muzejske in konservatorske dejavnosti. Že kot študent je sodeloval pri ustanovitvi Geografskega inštituta, Geografskega društva Slovenije in Geografskega vestnika, kasneje pa soustanovil revijo Kroniko, časopis za slovensko krajevno zgodovino. Po drugi svetovni vojni je bil nekaj let vodja oddelka za muzeje, spomeniško varstvo in likovno umetnost na Ministrstvu za znanost in kulturo v Ljubljani. Od leta 1952 do upokojitve leta 1963 je bil ravnatelj Tehniškega muzeja Slovenije. Bil je prvi predavatelj muzeologije in konservatorstva na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani.

Franjo Baš (FOTO: Wikipedia Commons)

Other events: