Skip to content

1990 – Združitev Nemčije

3. oktobra leta 1990, le 11 mesecev po padcu Berlinskega zidu, je prenehala obstajati Nemška demokratična republika, znana tudi kot Vzhodna Nemčija.

Priključena je bila Zvezni republiki Nemčiji (Zahodni Nemčiji), obenem pa je prišlo tudi do združitve Vzhodnega in Zahodnega Berlina v enotno mesto. S tem je Vzhodna Nemčija prenehala biti del Varšavske zveze in je celotna združena Nemčija postala del zveze NATO. V Nemčiji je danes tudi državni praznik, »dan nemške enotnosti«, s katerim Nemci obeležujejo ponovno združitev naroda, kateri je po dogodkih po II. svetovni vojni živel v dveh ločenih državah z različnima ekonomskima in političnima sistemoma.

Čeprav je od združitve Nemčije minilo že skoraj tri desetletja, se veliko ljudi na vzhodu države še vedno čuti za zapostavljene in neenakopravne državljane Zvezne republike Nemčije.

Ostanki berlinskega zidu – FOTO: Danijel Osmanagić