Skip to content

1992 – Podpis Maastrichtske pogodbe

- 7. februarja 1992 so na Nizozemskem članice Evropske skupnosti podpisale Maastrichtsko pogodbo, ki je postavila temelje za nastanek sodobne Evropske Unije. Bila je nadgradnja Rimske pogodbe, podpisane 35 let prej v Italiji. V veljavo je stopila 1. novembra leta 1993. Med 9. In 10. decembrom 1991, v času po koncu hladne vojne in razpadanju Sovjetske... Read More

1957 – Podpis “Rimske pogodbe”

- 25. marca leta 1957 so Belgija, Zvezna republika Nemčija, Italija, Francija, Luksemburg in Nizozemska podpisale »Rimsko pogodbo, ki je začela veljati 1. januarja 1958. S tem dogovorom sta bili ustanovljeni Evropska gospodarska skupnost (EGS) in Evropska skupnost za jedrsko energijo (EURATOM). Evropsko gospodarsko skupnost štejemo za naslednika Evropske skupnosti za premog in jeklo, ki je... Read More