7. februar

1992 – Podpis Maastrichtske pogodbe

Podpis Maastrichtske pogodbe, FOTO: www. cvce.eu

7. februarja 1992 so na Nizozemskem članice Evropske skupnosti podpisale Maastrichtsko pogodbo, ki je postavila temelje za nastanek sodobne Evropske Unije. Bila je nadgradnja Rimske pogodbe, podpisane 35 let prej v Italiji. V veljavo je stopila 1. novembra leta 1993.

Med 9. In 10. decembrom 1991, v času po koncu hladne vojne in razpadanju Sovjetske zveze in Jugoslavije, so se v mestu Maastricht zbrali predstavniki dvanajstih članic Evropske skupnosti in se dogovorili o podrobnostih nove pogodbe, ki bi še bolj povezala evropske države.

Z Maastrichtsko pogodbo je bil dogovorjen nastanek Evropske Unije, ki bo imela skupno zunanjo in varnostno politiko, v njej pa bodo države članice tesno sodelovale tudi na področju pravosodja in notranjih zadev. S pogodbo je bilo tudi uvedeno državljanstvo Evropske unije, ki ne nadomešča nacionalnega državljanstva, temveč ga dopolnjuje. Kdor ima slednjega, je sočasno tudi državljan EU. V Maastrichtu so se države članice tedanje evropske skupnosti dogovorile kreirati Gospodarsko in denarno unijo (GDU) oziroma evropsko monetarno unijo (EMU), s čimer so posledično omogočile nastanek skupne evropske valute – evra.

Maastrichtska pogodba je bila temelj za evropske integracije vse do leta 2009, ko je v veljavo stopila Lizbonska (reformna) pogodba, dogovorjena decembra 2007.

Podpis Maastrichtske pogodbe, FOTO: www. cvce.eu

Other events: