Article

1992 – Podpis Maastrichtske pogodbe

Podpis Maastrichtske pogodbe, FOTO: www. cvce.eu

7. februarja 1992 so na Nizozemskem članice Evropske skupnosti podpisale Maastrichtsko pogodbo, ki je postavila temelje za nastanek sodobne Evropske Unije. Bila je nadgradnja Rimske pogodbe, podpisane 35 let prej v Italiji. V veljavo je stopila 1. novembra leta 1993. Med 9. In 10. decembrom 1991, v času po koncu…

Read

Article

1957 – Podpis “Rimske pogodbe”

Podpis "Rimske pogodbe" (FOTO: Wikipedia)

25. marca leta 1957 so Belgija, Zvezna republika Nemčija, Italija, Francija, Luksemburg in Nizozemska podpisale »Rimsko pogodbo, ki je začela veljati 1. januarja 1958. S tem dogovorom sta bili ustanovljeni Evropska gospodarska skupnost (EGS) in Evropska skupnost za jedrsko energijo (EURATOM). Evropsko gospodarsko skupnost štejemo za naslednika Evropske skupnosti za…

Read