24. april

1799 – Rojen Fidelis Terpinc

24. aprila leta 1799 se je v Kranju rodil industrialec in podpornik modernizacije kmetijstva Fidelis Terpinc. Kot podjetnik je spodbudil razvoj slamnikarske obrti v domžalski in mengeški okolici. Leta 1825 je na dražbi kupil graščino Fužine in obnovil mline na Ljubljanici. V naslednjih desetletjih je razvil papirnico Vevče, prvo strojno papirnico na Slovenskem, ki so jo po avstrijskem nadvojvodi poimenovali Janezija. Zaradi prizadevanj za napredek v kmetijstvu na Kranjskem je bil leta 1849 izvoljen za predsednika Kmetijske družbe. Pripadal je ožjemu krogu Janeza Bleiweisa, ob pomladi narodov leta 1848 je postal poveljnik 1. čete meščanske garde v Ljubljani. Podpiral je čitalnice, Slovensko matico in Sokol. Leta 1865 je postal častni meščan Ljubljane, naslednje leto pa je bil izvoljen v deželni zbor bil nato dve leti kot prvi Slovenec namestnik kranjskega deželnega glavarja.

Papirinica Vevče (FOTO: Wikipedia Commons)

Other events: