Skip to content

1853 – Rojen Ivan Vrhovec

21. maja leta 1853 se je rodil zgodovinar in gimnazijski profesor Ivan Vrhovec. Po študiju zgodovine, zemljepisa in slovenskega jezika na dunajski univerzi je postal profesor na novomeški gimnaziji. Aktivno se je vključil v tamkajšnjo kulturno življenje in zasnoval tamkajšnje gledališče. Poleg tega se je ukvarjal tudi z lokalno zgodovino mesta in tudi napisal Zgodovino Novega mesta. Napisal je nekaj šolskih učbenikov, za njegovo največje in najbolj zanimivo delo pa velja leta 1886 izdana knjiga Ljubljanski meščanje v minulih stoletjih, v katerih obravnava zgodovino ljubljanskega meščanstva, upravo, sodstvo, gospodarstvo in kulturno življenje. Kot je zapisal Vrhovec v uvodu: »Brez kažipota delati sem si moral gaz sam in iz ogromne obilice gradiva izbirati to, kar utegne zanimati denašnji svet in pojasnjevati kulturno zgodovino ljubljansko. In to drugo se mi je zdelo važneje. Zato bi bil to knjigo zval tudi lehko „kulturno zgodovino ljubljanskega mesta”. Podati sem hotel zrcalo, v katerem gledaš podobe iz davno minulih časov, v katerem opazuješ razvoj političnega, socijalnega in trgovskega življenja ljubljanskega, iz katerega odsevajo težnje in napori naših prednikov.«. Po poškodbi hrbtenice zaradi padca, se je leta 1897 preselil v Ljubljano in nadaljeval z delom na klasični gimnaziji, poleg tega pa je ogromno raziskoval in publiciral. Umrl je 19. septembra 1902 v Ljubljani.

Ivan Vrhovec (FOTO: Wikipedia Commons)

Other events that happened today:

1942 – Ustreljen Tone Tomšič

21. maja leta 1942 so italijanski okupatorji v Gramozni jami pri Ljubljani ustrelili organizacijskega sekretarja CK KP Slovenije Toneta Tomšiča. Obsojen je bil zaradi neutrudnega pripravljanja in vodenja ljudskega odpora proti okupatorju. Tone Tomšič se je rodil 9. junija leta 1910 v Trstu, v tedanji Avstro-Ogrski monarhiji. Po I. svetovni vojni se je družina izselila… Read More