Skip to content

1882 – Ustanovitev trojne zveze

20. maja leta 1882 so Nemčija, Italija in Avstro-Ogrska ustanovile trojno zvezo. Trojna zveza je bila nadaljevanje t.i. dvojne zveze, ki sta jo tri leta prej sklenini Nemčija in Avstro-Ogrska. Pridružitev Italije tej zvezi je presenetila številne, saj sta bili prav Italija in Avstro-Ogrska glavni konkurentki za prevlado v srednji Evropi in na Jadranu.

Glavni razlog za pridružitev Italije zvezi je bil spor s sosednjo Francijo glede razdelitve kolonij v severni Afriki. Italija si je močno želela vzpostaviti svojo oblast v Tuniziji, ki pa jo je leta 1881 dobila Francija. Tako se je Italija odločila skleniti zavezništvo z Nemčijo in Avstro-Ogrsko. Države podpisnice sporazuma so ena drugi obljubile, da si bodo pomagale, če bo katerakoli od njih napadena s strani Francije. Nezaupanje med članicami trojne zveze pa je ostalo (predvsem med Italijo in Avstro-Ogrsko) in ob začetku I. svetovne vojne leta 1914 je Italija taktično ostala nevtralna. Leto dni kasneje, aprila 1915, se je Italija z Londonskim sporazumom odločila pristopiti k antanti, nato pa je mesec dni kasneje, maja 1915, napovedala vojno centralnim silam.

Other events that happened today:

1813 – Bitka pri Bautznu

20. maja leta 1813 se je začela bitka pri Bautznu, v kateri se je francoska armada spopadla z združeno rusko in prusko vojsko. Francoski vojski, ki je štela preko 115.000 mož, je poveljeval Napoleon Bonaparte, medtem ko sta ruski in pruski armadi, ki sta skupaj šteli skoraj 100.000 vojakov, poveljevala Gebhard Von Bluchen in Peter… Read More

1654 – Umre Marko Wiz

20. maja leta 1654  je umrl ljubljanski sodnik in župan Marko Wiz (tudi Witz, Wüz in Wütz). Njegov oče Jurij je bil ljubljanski krojač in krčmar protestantske vere, ki je na Kranjsko prišel iz nemških dežel, med ljubljanske meščane pa je bil sprejet leta 1570. Prvorojenec od sedmih otrok Marko se je rodil okoli leta… Read More