Skip to content

1942 – Ustreljen Tone Tomšič

21. maja leta 1942 so italijanski okupatorji v Gramozni jami pri Ljubljani ustrelili organizacijskega sekretarja CK KP Slovenije Toneta Tomšiča. Obsojen je bil zaradi neutrudnega pripravljanja in vodenja ljudskega odpora proti okupatorju.

Tone Tomšič se je rodil 9. junija leta 1910 v Trstu, v tedanji Avstro-Ogrski monarhiji. Po I. svetovni vojni se je družina izselila in od takrat so živeli v Ljubljani. V družini je bilo sedem otrok, od tega sta dva umrla zelo mlada.

Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani in na Ptuju, maturiral leta 1930 v Ljubljani. Pravo je študiral v Ljubljani in Zagrebu. Od leta 1928 je bil član SKOJ-a in nato CK KPS. Zaradi političnega delovanja je bil večkrat zaprt. Že pred drugo svetovno vojno je moral v ilegalo (ilegalno ime: Gašper). Po okupaciji je postal organizacijski sekretar CK KPS. Decembra 1941 ga je skupaj z ženo Vido Tomšič, tudi ilegalno aktivistko, aretirala italijanska policija. Zasliševali in mučili so ga italijanski in nemški okupacijski organi v Ljubljani in v Begunjah. Pred italijanskim vojnim vojaškim sodiščem v Ljubljani je bil obsojen na smrt in 21. maja 1942 ustreljen. Za narodnega heroja Jugoslavije je bil proglašen 25. oktobra 1943. Pokopan je v grobnici narodnih herojev v Ljubljani.

Spominska plošča na Šubičevi ulici v Ljubljani, kjer je delovala tiskarna Tone Tomšič, FOTO Danijel Osmanagić

Other events that happened today:

1853 – Rojen Ivan Vrhovec

21. maja leta 1853 se je rodil zgodovinar in gimnazijski profesor Ivan Vrhovec. Po študiju zgodovine, zemljepisa in slovenskega jezika na dunajski univerzi je postal profesor na novomeški gimnaziji. Aktivno se je vključil v tamkajšnjo kulturno življenje in zasnoval tamkajšnje gledališče. Poleg tega se je ukvarjal tudi z lokalno zgodovino mesta in tudi napisal Zgodovino… Read More