7. maj

1884 – Rojen Juro Adlešič

7. maja leta 1884 se je rodil odvetnik, politik in župan Ljubljane Juro Adlešič. V Ljubljani je končal klasično gimnazijo, leta 1910 pa je doktoriral iz na prava na dunajski univerzi. Po prvi svetovni vojni je v Ljubljani odprl samostojno odvetniško pisarno. Pripadal je Slovenski ljudski stranki, predsedoval je Družbi sv. Rafaela in bil podpredsednik telovadne Orlovske zveze. Bil je tudi član banovinskega sveta, 10. 1935 pa je zaprisegel kot ljubljanski župan v funkciji predsednika ljubljanske mestne občine. Župan Adlešič je zaslužen za nastanek Velike Ljubljane, to je združitve okoliških vasi in primestji v enotno upravno enoto. V njegovem mandatu je bila reorganizirana mestna uprava. Odlično je sodeloval z arhitektom Plečnikom, ki je v tem času postavil v Ljubljani novo pokopališče Žale, novo tržnico kot del nikoli uresničenega novega magistrata, leta 1941 pa je bila dograjena Narodna in univerzitetna knjižnica. Po vzoru drugih mest je tudi Ljubljana začela podeljevati literarne nagrade, in sicer ob obletnici Prešernove smrti. Pod njegovim pokroviteljstvom je bila leta 1940 podeljena tudi prva Plečnikova nagrada za arhitekturo in urbanizem. Ob izbruhu druge svetovne vojne in prihodu italijanske fašistične vojske v Ljubljano je 11. aprila 1941 je v skladu z vojnim pravom na Viču okupatorju izročil mestne ključe. Junija naslednje leto je bil s funkcije župana in mestni svet razpuščen.

Juro Adlešič (FOTO: Wikipedia Commons)

Other events: