8. maj

1989 – Sprejeta Majniška deklaracija

8. maja leta 1989 so predstavniki slovenskih opozicijskih gibanj na Kongresnem trgu v Ljubljani sprejeli Majniško deklaracijo, ki jo je na množičnem zborovanju v podporo četverici, obsojenih v aferi JBTZ, prebral pesnik Tone Pavček. 

Deklaracija je v treh točkah zahtevala življenje v suvereni državi slovenskega naroda, samostojno odločanje o povezavah z južnoslovanskimi in drugimi narodi v okviru prenovljene Evrope. V tretji točki pa so zapisali, da je glede na zgodovinska prizadevanja slovenskega naroda za politično samostojnost slovenska država lahko utemeljena le na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, demokraciji, ki vključuje politični pluralizem, družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije.

Majniško deklaracijo so podpisali Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska demokratična zveza, Slovenska kmečka zveza, Slovensko krščansko socialno gibanje in Socialdemokratska zveza Slovenije. Gre za pomemben dokument v procesu demokratizacije in osamosvajanja Slovenije.

Majniška deklaracija (FOTO: Wikipedia)

Other events: