12. november

1920 – Podpis Rapalske pogodbe

Vir: Il. Slovenec, 1.11.1925.

12. novembra leta 1920 je bila podpisana Rapalska pogodba, ki je mejo med Kraljevino SHS in Kraljevino Italijo določila na podlagi med vojno podpisanega tajnega londonskega sporazuma. Z njim je Italija dobila tretjino slovenskega ozemlja, Istro in del Dalmacije. Področje je zahodna soseda začela zavzemati celo preko črte določene v sporazumu že takoj po koncu 1. svetovne vojne leta 1918 in želela priti do Ljubljane, a je bila odbita. Kmalu so sledili vse hujši pritiski na tamkajšnje Slovence, ki so se hudemu raznarodovanju uprli predvsem z organizacijo TIGR (ustanovljen 1927), ravnodušni pa niso bili niti njihovi sonarodnjaki na drugi strani meje. Od tod tudi hudomušen podnapis pod fotografijo, ki jo je leta 1925 objavil Ilustrirani Slovenec.

Vir: Il. Slovenec, 1.11.1925.

Other events: