Skip to content

1560 – Rojen Tomaž Hren

13. novembra leta 1560 se je v Ljubljani rodil rimskokatoliški duhovnik in ljubljanski škof Tomaž Hren. Ko je bil star 12 let, se je vpisal v jezuitsko šolo v Gradcu na Štajerskem. Leta 1597 je postal ljubljanski škof. V času svojega službovanja je bil vodilna sila protireformacijskega gibanja na Kranjskem.

V letih 1600–1603 je večina protestantov morala zapustiti Kranjsko ali je bila prisiljena prestopiti v rimskokatoliško vero. Hren je dal uničiti vse protestantske knjige z izjemo Dalmatinove Biblije, za katero je dobil posebno dovoljenje od papeža, da jo lahko uporablja. Finančno je podpiral tudi številne umetnike, predvsem glasbenike, ki so se ukvarjali z liturgično glasbo. Ljubljanski škof je ostal do smrti 10. februarja 1630. Umrl je v Gornjem gradu v Zgornji Savinjski dolini. Star je bil 69 let.

Tomaž Hren (portret neznanega slikarja), FOTO Wikipedia