Skip to content

1589 – Umre Jurij Dalmatin

31. avgusta leta 1589 je v Ljubljani umrl protestantski pisec, teolog in prevajalec Jurij Dalmatin. Star je bil 42 let.

Ljubljana je bila v 16. stoletju središče verske reformacije na Slovenskem. Bila je mesto, kjer so protestanti govorjeni jezik osrednje Kranjske (ljubljanščina s primesmi dolenjščine in germanizmi) spremenili v slovenski tiskani knjižni jezik in s tem tlakovali pot sodobni slovenski kulturni in narodni identiteti. Reformacijske ideje so se hitro širile v slovenske dežele, kjer je glavno vlogo med mesti prevzela nekaj tisočglava Ljubljana. Leta 1527 nastane v Ljubljani med meščani protestantski krožek okoli Matije Klombnerja, ki je bil vse do začetka delovanja Trubarja glavni organizator protestantskega verskega gibanja. Kapitalno delo slovenskega protestantizma je opravil stanovski predikant Jurij Dalmatin, ki je imel hišo na Starem trgu. Do svojega 18. leta se je šolal v Krškem pri Adamu Bohoriču in pod njegovim vplivom postal protestant. Pozneje je v Tübingenu študiral filozofijo in teologijo ter opravil magisterij. Po Trubarjevem prevodu Nove zaveze, je Dalmatin »iz posebne ljubezni do domovine, ampak tudi na prošnjo mnogih dobrosrčnih kristjanov« prevedel Staro zavezo, prvi del pa je izšel leta 1578 pri Janžu Mandeljcu v Ljubljani. Čeprav so deželni stanovi Kranjske, Štajerske in Koroške podpirali tiskanje Biblije, je ta lahko izšla le z dovoljenjem deželnega kneza Karla. Slednji je oktobra 1581 prepovedal tiskati v Ljubljani in ukazal celo izgnati tiskarja Mandeljca iz dežele. Tako so aprila 1583 odpotovali Dalmatin z Bohoričem in tremi spremljevalci iz Ljubljane v Württemberg, kjer so pod pokroviteljstvom kneza Ludvika natisnili 1500 izvodov najlepše in najimenitnejše slovenske protestantske knjige. Tisoč knjig so v Ljubljano pretihotapili v sodih, kjer so jih shranili v deželni hiši (lontovž). Dalmatinovo Biblijo so uporabljali tudi katoliški duhovniki, saj drugega slovenskega prevoda ni bilo nadaljnjih 200 let. Od 1500 izvodov jih je danes ohranjenih še približno 66. Protestantski pisatelj in teolog Jurij Dalmatin se je rodil okoli leta 1547 v Krškem, umrl pa je na današnji dan leta 1589 v Ljubljani.

Originalno Sveto pismo iz leta 1583 (FOTO: Wikipedia)

Other events that happened today:

1882 – Umre Jurij Mihevec

31. avgusta leta 1882 je daleč od rodne Ljubljane, pozabljen od rojakov in nekdanjih prijateljev, v bedi in revščini v francoskem Mennecyju preminil 77 letni Jurij Mihevec. Toda kdo je bil ta skorajda za vedno pozabljeni slovenski skladatelj? Le pet let mlajši od sodobnika Franceta Prešerna, sin ljubljanskega gostilničarja, je že kot 16 leten deček… Read More

1961 – Začetek I. konference “neuvrščenih”

31. avgusta leta 1961 so se v Beogradu zbrali voditelji »neuvrščenih«. Sestanki I. konference »gibanja neuvrščenih« so se začeli naslednji dan in trajali vse do 6. septembra. Na konferenci je sodelovalo 25 predstavnikov držav in 40 protikolonialnih ter osvobodilnih gibanj iz Azije, Evrope, Afrike in Latinske Amerike. Po šestih dnevih so na konferenci sprejeli dokument… Read More