31. avgust

1961 – Začetek I. konference “neuvrščenih”

31. avgusta leta 1961 so se v Beogradu zbrali voditelji »neuvrščenih«. Sestanki I. konference »gibanja neuvrščenih« so se začeli naslednji dan in trajali vse do 6. septembra. Na konferenci je sodelovalo 25 predstavnikov držav in 40 protikolonialnih ter osvobodilnih gibanj iz Azije, Evrope, Afrike in Latinske Amerike. Po šestih dnevih so na konferenci sprejeli dokument “O načelih neuvrščenih” kot alternativo blokovski razdelitvi in hladni vojni. Gibanje neuvrščenih, ki se je zavzemalo za politiko miroljubnega sobivanja, je imelo izredno pomembno vlogo v svetovni politiki v naslednjih 30 letih ter vse do konca hladne vojne.

V drugi polovici petdesetih let prejšnjega stoletja, v času ko je Jugoslavija normalizirala odnose z državami Vzhodnega bloka in obenem ohranjala dobre odnose z Zahodom, je jugoslovanski voditelj nepričakovano prevzel iniciativo svetovnega pomena. V osvobodilnih gibanjih v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki je uvidel rojevanje novih sil, ki bi lahko v prihodnosti bile ključne za preobrazbo »hladnovojne-blokovske« razdelitve sveta in nastanek nove svetovne politične ureditve. Tito je tako v petdesetih letih obiskal več držav v Afriki in Aziji ter jim predstavil osnove in principe nove svetovne ureditve. Na sestanku na Brionih (18.-19.07.1956) so se Tito, Nehru in Naser, kot voditelji Jugoslavije, Indije in Egipta dogovorili za bodočo politiko združevanja neodvisnih in držav, ki niso pripadali nobenemu od blokov v času hladne vojne. Poleg Tita, Naserja in Nehruja med ustanovitelje Gibanja neuvrščenih štejemo še indonezijskega voditelja Sukarna in predsednika Gane, Nkrumaha. Poleg Josipa Broza Tita, ki je bil tudi prvi Generalni sekretar gibanja neuvrščenih, je isto funkcijo v letih 1989-90 opravljal tudi bivši jugoslovanski in slovenski predsednik Janez Drnovšek.

S koncem hladne vojne in razpadom ene od ustanovnih članic Jugoslavije je gibanje izgubilo na pomenu in vplivu. Gibanje trenutno še vedno združuje 120 stalnih članic in 17 članic, ki imajo status opazovalke. Zadnji dve konferenci gibanja neuvrščenih sta bili leta 2012 v Iranu in leta 2016 v Venezueli.

Udeleženci konference v Beogradu septembra 1961, FOTO Wikipedia

Other events: