28. avgust

1749 – Rojen Johan Wolfgang Goethe

28. avgusta leta 1749 se je v Frankfurtu na Majni rodil nemški pesnik, pisatelj, dramatik, kritik, politik, znanstvenik, filozof in teoretik Johann Wolfgang von Goethe. Bil je ena osrednjih osebnosti evropske predromantične književnosti.

Študiral je pravo na univerzah v Leipzigu in Strasbourgu. Na povabilo vojvode Karla Avgusta je leta 1775 odšel v Weimar, kjer je opravljal visoke (predvsem politične in administrativne) državne funkcije. Vojvoda je bil imperisoniran z njegovim delom Trpljenje mladega Wertherja , ki ga je Goethe napisal leta 1774 ter ga je povabil na svoj dvor. Leta 1782 je bil povzdignjen v plemiški stan.

Vrh njegovega življenjskega dela pomeni dramska pesnitev Faust. Faust je bil izdan v dveh delih in je nastajal več desetletij. Govori o srednjeveškem magu Faustu, ki želi doseči vse znanje. Skuša ga hudič v podobi duha Mefista. Faust na koncu spozna, da je smisel življenja v pomoči ostalim ljudem. Goethe je avtobiografsko podobo ustvaril v delu Pesnitev in resnica. Pisal je tudi romane, najbolj znana sta Učna leta Wilhelma Meistra (1795) in Popotna leta Wilhelma Meistra (1821). Goethe je bil tudi uspešen lirik. Eni najlepših pesmi sta Popotnikova nočna pesem in Prometej. Znane so še njegove parabolične balade iz let, ko je deloval v Weimarju (»Weimarska klasika«), npr. Der Schatzgräber (slovenski prevod: V risu). Na njegovo književno delo so močno vplivale številne ljubezenske zveze. Imel naj bi vsaj 30 različnih deklet.

Goethe je po zastoju srca umrl 22. marca 1832 v Weimarju, kjer je tudi pokopan.

Johan Wolfgang von Goethe – delo nemškega slikarja Johanna Heinricha Wilhelma Tischbeina (FOTO: Wikipedia)

Other events: