Skip to content

1189 – Napisana Povelja Kulina bana

29. avgusta leta 1189 je Dubrovniška republika sklenila trgovinski sporazum z bosanskim banom Kulinom. Dokument je dobil naziv »Povelja (listina) Kulina bana«. Po sporazumu Kulin dovoljuje dubrovniškemu knezu Krvaši in vsem prebivalcem Dubrovnika neomejeno trgovanje v banovini Bosni. V tem času so Dobrovčani sklenili tudi podobne sporazume, ki so jim dovolili svobodno trgovanje z Srbijo (1186) in Bizantinskim cesarstvom (1191).

Povelja (listina) Kulina bana ima zelo pomembno zgodovinsko težo, saj je prvi dokument v katerem se eksplicitno omenja Dubrovnik kot mesto. Sklenjeni sporazum velja za enega najstarejših ohranjenih dokumentov vseh južnoslovanskih narodov in držav. Povelja Kulina bana je tudi izjemno pomembna za bosansko državnost in je najstarejši bosanski državni dokument. Dokument je napisan v dveh jezikih – latinskem (in latinski pisavi) ter starobosanskem narodnem jeziku in v pisavi »bosančici«. Povelja Kulina bana je ohranjena v treh primerkih in ironično, niti eden se ne nahaja v lasti BIH. Dva sta v dubrovniškem arhivu, eden pa je bil v 19. stoletju ukraden in se sedaj nahaja v znamenitem muzeju Ermitaž v St. Peterburgu.

Other events that happened today:

1526 – Bitka pri Mohaču

29. avgusta leta 1526 je v bitki pri Mohaču osmanska vojska pod poveljstvom Sulejmana I. Veličastnega premagala madžarske čete kralja Ludvika II., ki je ob umiku utonil v reki. Osmanska vojske je štela približno 55.000 vojakov. Na drugi strani je vojska evropskih krščanskih sil, katero so poleg Madžarske sestavljale še Bavarska, Papeška država, kraljevine Poljska,… Read More