Skip to content

1918 – Nastanek Narodnega sveta za Slovenijo

Današnji dan je v zgodovini Ljubljane in Slovenije državniško obarvan. V pričakovanju konca prve svetovne vojne in razpada Avstro-Ogrske monarhije je bil v ljubljanski Mestni hiši 17. avgusta ustanovljen Narodni svet za slovenske dežele in Istro, znan tudi pod imenom Narodni svet za Slovenijo. Bila je vrhovna slovenska politična nadstrankarska organizacija z namenom priprave združitve Slovencev s Hrvati in Srbi v samostojno državo.

Slovensko narodno gibanje je od maja 1917 še posebej spodbudila Majniška deklaracija, z nastankom Narodnega sveta pa se je v vsenarodnem okviru dokončno tudi politično uveljavilo ime Slovenije. Narodni svet je bil izraz volje slovenskega ljudstva na podlagi narodne samoodločbe in vzpostavitev neodvisne jugoslovanske državne skupnosti. Vodil ga je tedanji vodilni slovenski politik in načelnik katoliške Vseslovenske ljudske stranke dr. Anton Korošec. Narodni svet je ustanovil narodne straže, uvedel slovenščino kot uradni jezik ter postavil pokrajinske odseke za Štajersko, za Koroško in za Primorsko. Ko je Avstro-Ogrska 28. oktobra 1918 priznala svoj vojaški poraz in obenem Čehom, Slovakom in jugoslovanskim narodom priznala pravico do popolne samoodločbe, so naslednji dan v Ljubljani in Zagrebu pretrgali državnopravne vezi z monarhijo in razglasili ustanovitev samostojne Države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Narodno vijeće s središčem v Zagrebu je postalo vrhovni organ oblasti v Državi SHS.

Na tej podlagi je 31. oktobra 1918 ljubljanski Narodni svet imenoval Narodno vlado SHS, prvo slovensko nacionalno vlado, ki so jo sestavljali predstavniki vseh slovenskih političnih strank. Za predsednika vlade je bil imenovan Josip Pogačnik. Narodno vlado je potrdil tudi Narodno vijeće v Zagrebu, ki jo je vodil dr. Korošec, s tem pa je slovenska Narodna vlada dobila tudi vsa zakonodajna in izvršilna pooblastila. Sredi novembra 1918 je Narodna vlada SHS izdala Naredbo o prehodni upravi, ki predstavlja prvo slovensko ustavo in ji omogočila samostojno obrambno politiko. Država SHS je obstajala do 1. decembra 1918, ko se je s Kraljevino Srbijo (tej sta se 25. oziroma 26. novembra 1918 priključili Vojvodina in Kraljevina Črna gora) združila v Kraljestvo Srbov, Hrvatov in Slovencev.

Josip Pogačnik, prvi slovenski predsednik vlade (FOTO: Wikipedia)

Other events that happened today:

1819 – Ferdinand I. obišče Postojnsko jamo

17. avgusta leta 1819 je Postojnsko jamo obiskal tedanji avstrijski prestolonaslednik in kasnejši cesar (1835-1848) Ferdinand I. Habsburško-Lotarinški. Kot prvopodpisani v najstarejši knjigi obiskovalcev je postal prvi uradni obiskovalec Postojnske jame, ki je od tega dogodka postala tudi uradna turistična destinacija. Notranje dele jame so odkrili leta 1818 ob pripravah na obisk avstrijskega cesarja in… Read More

1919 – Priključitev Prekmurja matičnemu narodu

17. avgusta leta 1919 je na ljudskem zborovanju v Beltincih jugoslovanska vojska oblast predala civilnemu upravitelju. Na ta dan tako praznujemo priključitev Prekmurja matičnemu narodu. Vse od leta 2006 praznujemo v Republiki Sloveniji državni praznik Združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po prvi svetovni vojni. Ogrski Slovenci oziroma Slovenci onkraj reke Mure so skoraj 900… Read More